suomibanner

Ajankohtaista

Lippujuhla 2020: palkitut - Fanfesten 2020: belönade

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä annettavien kunniamerkkien saajien nimet on julkaistu Ritarikuntien kotisivuilla:

Namnen på de som belönats med utmärkelsetecken på dagen för försvarets fanfest har publicerats på Riddarordnarnas hemsidor:

4.6.2020 Lippujuhlan päivä - Dagen för försvarets fanfest 4.6.2020

Vapaudenristin ritarikunnan puolustusvoimain lippujuhlan päivänä annettavat kunniamerkit julkaistaan 1.6.2020 kotisivuilla http://www.vapaudenristinritarikunta.fi/index.php/fi/

Frihetskorsets ordens utmärkelsetecknen som förlänas på dagen för försvarets fanfest publiceras 1.6.2020 på hemsidorna http://www.vapaudenristinritarikunta.fi/index.php/fi/