Finlands Lejons orden

Finlands Lejons orden (FLO) har fem ordensklasser, Pro Finlandia-medaljen och ett förtjänstkors:

  • storkors
  • kommendörstecken av I klass
  • kommendörstecken

  • Pro Finlandia-medaljen

  • riddartecken av I klass
  • riddartecken
  • förtjänstkors

Ordenstecknen minskar i fråga om korsets storlek och bandets bredd från storkors till kommendörstecken. Riddartecknen och medaljerna har samma bredd på bandet, men bandet är smalare än de förstnämndas.

Den totala längden av ett ordenstecken med band i originalstorlek bör vara cirka 10 cm. Motsvarande längd för ett miniatyrtecken är cirka 5 cm.

Som särskild utmärkelse kan en orden förlänas med kedja (FVR SK), briljanter eller med spänne. Finlands Lejons ordens riddartecken av I klass och riddartecknets spännen är till exempel formade som kännetecknet för de olympiska spelen; för riddartecknet av I klass i guld och för riddartecknet i silver. Stormästaren fastställer spännets slag och form.

Med svärd utdelas Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar för krigstida meriter i fält.

STORKORSET AV FINLANDS LEJONS ORDEN

th SL SR miehetFLO SK (herrar)
th SL SR naisetFLO SK (damer)

 

 

KOMMENDÖRSTECKNET AV I KLASS AV FINLANDS LEJONS ORDEN

th SL KImiehetFLO K I (herrar)
th SL KInaisetFLO K I (damer)

 

 

 KOMMENDÖRSTECKNET AV FINLANDS LEJONS ORDEN

th SL K miehetFLO K (herrar) th SL K naisetFLO K (damer)

 

 

 PRO FINLANDIA-MEDALJEN
OCH RIDDARTECKNET AV I KLASS AV FINLANDS LEJONS ORDEN

th SL PF FLO PF th SL RI skFLO R I msp. th SL RIFLO R I

 

 

RIDDARTECKNET AV FINLANDS LEJONS ORDEN

th SL R skFLO R msp.
th SL RFLO R

 

 

FÖRTJÄNSTKORSET AV FINLANDS LEJONS ORDEN

SL aRFLO Fk

 

 

FINLANDS LEJONS ORDENS MINIATYRORDNAR FRÅN STORKORS TILL RIDDARTECKEN

Sl pienois sf

 

 

FINLANDS LEJONS ORDENS ORDENSMARKERINGAR
OCH ORDENSBANDPLÅTAR FRÅN STORKORS TILL RIDDARTECKEN

Sl nauhat sf