ruotsi banner

Utmärkelsetecken

I Finland, liksom i nästan alla andra länder, finns det officiella ordnars utmärkelsetecken samt övriga officiella eller halvofficiella utmärkelsetecken i form av förtjänstkors och förtjänstmedaljer samt minneskors och minnesmedaljer.

Många utländska - i synnerhet äldre ordnar - har endast en ordensgrad. Vanligen, vilket också är fallet i Finland, tillämpas dock en femgradig indelning:

  • storkorskommendör, som bär ordenskorset i band över högra axeln (medlemmar av det andliga ståndet dock i band om halsen) eller som särskild hedersbevisning i kedja samt kraschan av denna klass på bröstets vänstra sida;
  • kommendör av I klass, som bär ordenskorset i band om halsen och kraschan som ovan;
  • kommendör, som bär ett halskors men inte kraschan;
  • riddare av I klass, som bär ordenskorset i band på bröstet på vänstra sida och
  • riddare, som bär ordenstecket som ovan, men korset eller bandet är enklare utformat.

Korsets storlek och bandets bredd minskar när man går från en högre till en lägre grad. Benämningarna på graderna varierar något. Förutom de ovan nämnda allmänna ordensgraderna har många ordnar medaljer och specialtecken. Utmärkelsetecknet utgör en särskild hedersbevisning om det förlänas med kedja, briljanter, spänne, eklöv osv. Militärer förlänas under krig utmärkelsetecken med svärd. Ursprungligen kunde utmärkelsetecken inte tilldelas kvinnor. I Finland har de dock från första början förlänats åt kvinnor på samma grunder som män. Numera är detta kutym i de flesta länder.