ruotsi banner

Ordensorganisation

Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar har ett gemensamt ordenskapitel som består av Stormästaren, kanslern, vicekanslern och minst fyra ledamöter. Ordenskapitlet har en skattmästare och två sekreterare.

Ordenskapitlets sammansättning är 1.3.2018 följande:

Stormästare
Republikens President

Kansler
Generaldirektör Jussi Nuorteva

Vicekansler
Bergsrådet Kari Jordan

Ledamöter
Försvarsmaktens kommendör, general Jarmo Lindberg
Kanslichef Jaana Husu-Kallio
Statssekreterare Matti Anttonen
Generaldirektör Timo Laitinen
Förvaltningsdirektör Ulla Achrén

Sekreterare
Konteramiral Antero Karumaa
Överstelöjtnant Pasi Seppälä (fr. o. m. 1.6.2018)

Skattmästare
Budgetrådet Jouko Narikka

Ordenskansliet:
tfn 09-179425, 09-651558
Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11,
00170 HELSINGFORS
e-post: info(at)ritarikunnat.fi

Kanslipersonal
Konteramiral Antero Karumaa
Kanslist Satu Savolainen
Kanslist Emmi Kyllönen