ruotsi banner

Fakta om Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar

kmo1

 

FINLANDS VITA ROS’ ORDEN (INSTIFTAD 1919)

Marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim instiftade Finlands Vita Ros’ orden i egenskap av riksföreståndare 1919. Här bär riksföreståndare Mannerheim Finlands Vita Ros’ storkors med kedja.


kmo2FINLANDS LEJONS ORDEN (INSTIFTAD 1942)

Finlands Lejons orden är 75 år gammal. Den instiftades år 1942 under andra världskriget. Här ses Finlands Lejons ordens storkors, ritat av konstnären Oskar Pihl.

 

 

kmo3

MED BRILJANTER

Finlands Vita Ros’ ordens ordentecken kan även förlänas med briljanter. Här ses nationalkompositören Jean Sibelius på sin bemärkelsedag år 1950 med kraschanen till storkorset med briljanter i etuiet på bordet, förlänad till honom samma dag. Storkorskraschanen med briljanter avbildas även intill.

 

 

FÖRLÄNADE UTMÄRKELSETECKEN TILL FINLÄNDARE 1919-2017*

kmo4sv

Under åren 1919-2016 har sammanlagt 337 881 st utmärkelsetecken förlänats av Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar.

UTMÄRKELSETECKEN FÖRLÄNADE TILL FINSKA MEDBORGARE 2016

kmo5sv

År 2016 förlänades sammanlagt 8 382 finska utmärkelsetecken. Av utmärkelsetecknen var endast 1% storkors och kommendörstecken. Av alla förlänade utmärkelsetecken var 85% förtjänstkors och medaljer.