ruotsi banner

ehdotuslomake se

ehdotuslomakelomake tayttoohjeet se

Förlänande och lösenavgifter

Sedan ordenskapitlet behandlat framställningarna om utmärkelsetecken föredrar kanslern eller vid förhinder för honom vicekanslern dem för stormästaren. Information om utmärkelsetecken som förlänats den 6 december respektive 4 juni publiceras på ordenskansliets hemsidor tre vardagar före ovannämnda datum. Alla beviljade utmärkelsetecken levereras i huvudsak under december månad tillsammans med ordensdiplom och ordensbroschyr till det ministerium som gjort framställan. Ministeriernas uppgift är att vidarebefordra utmärkelsetecknen. De personer som av Republikens President har blivit inbjudna till slottet den 6 december kan dock hämta sina utmärkelsetecken tre vardagar före den 6 december kl. 10.00-14.00 från ordenskansliet. Utmärkelsetecken som tilldelats utlänningar förmedlas av utrikesministeriet.

Utmärkelsetecken åtföljs av ett diplom för vilket det för finska medborgares del skall erläggas en av ordenskapitlet fastställd avgift, om inte utmärkelsetecknet har tilldelats med kedja, briljanter eller svärd. Numera betalar staten och i allmänhet också kommuner samt industri- och affärsföretag denna lösenavgift för sina anställda. För FVR:s medaljer betalas dock ingen avgift. Utlänningar får utmärkelsetecken kostnadsfritt.

Lösenavgifter för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar:

Storkors (SK) 1.900 euro
Kommendörstecken av I klass (K I) 1.700 euro
Kraschan 1.100 euro
Kommendörstecken (K) 800 euro
Riddartecken av I klass (R I) 580 euro
Riddartecken (R) 480 euro
Förtjänstkors (Fk) 215 euro