ruotsi banner

ehdotuslomake se

ehdotuslomakelomake tayttoohjeet se

Ordensförslag

Enligt bestämmelserna om förlänandet av FVR:s och FLO:s ordens utmärkelsetecken (7.9.1945) förlänas finska medborgare utmärkelsetecken årligen på självständighetsdagen (6.12). De som tjänstgör vid försvarsmakten, gränsbevakningen och försvarsministeriet erhåller sina utmärkelsetecken på dagen för försvarets fanfest (4.6). Utanför självständighetsdagens utdelning av utmärkelsetecken kan utmärkelsetecken beviljas när industri- och affärsföretag, organisationer eller föreningar fyller jämna år (fr.o.m. 100, 150, 200 år). När mindre märkesdagar firas, t.ex. 75- eller 50-årsdagar, kan ett större antal utmärkelsetecken än vanligt föreslås bli utdelade på självständighetsdagen. Naturligtvis bör man inte heller i dessa fall lägga fram förslag rutinmässigt, t.ex. enligt tjänstgöringsår, utan på grundval av noga genomtänkta meriter.