ruotsi banner

Ordensmarkeringar

Mera i ordenshandboken.Mera i Ordenshandboken

 

 

När utmärkelsetecken inte används kan som markering användas en ordensknapp som fästs i vänstra rockuppslagets knapphål och vars färg och form anger orden och klass. Markeringarna är desamma som på miniatyrerna. Damer fäster knappen på motsvarande plats. 

Ordensknappen kan även bäras till smoking.

Ordensknappar liksom miniatyrer fås hos Krigsinvalidernas Brödraförbunds ordenstjänst
Banmästargatan 9.C, 00520 HELSINGFORS, Besöksadress: Klockbron 4.C
tfn (09) 478 500.

www.sotainvalidit.fi