Miniatyrer

Mera i ordenshandboken.Mera i Ordenshandboken

Reglerna för bärande av utmärkelsetecken tillåter att miniatyrer används vid privata och mindre högtidliga officiella tillställningar. Användningen är dock exceptionell. Vanligtvis bärs utmärkelsetecken i original och ingen är tvungen att skaffa miniatyrer. Den som inte har miniatyrer kan använda originalen. Tillsammans med miniatyrer får inte användas utmärkelsetecken i original som bärs i band på bröstet (däremot storkors, halskors och kraschaner). Miniatyrer används till frack, prästerskapets ämbetsdräkt och flottans visituniform samt till smoking när originalen inte kan användas. Till mörk kostym skall man alltid bära originalen (förutom damer).

Miniatyrer fästs på vänster rockuppslag, helst, om de är flera, fastsatta på en gemensam bandplåt. Eftersom de alla är av samma storlek, anges utmärkelsetecknets klass med hjälp av bandets spänne och rosett.

Ett alltför stort antal utmärkelsetecken är inte förenligt med god smak. Dock torde endast ett fåtal ha så många utmärkelsetecken att det skulle vara nödvändigt att ange dem med hjälp av miniatyrer. I så fall är det lika bra att lämna bort några utmärkelsetecken, som det inte är nödvändigt att bära vid tillställningen.