ruotsi banner

Bärande av utmärkelsetecken

Utmärkelsetecken bars tidigare även till vardags, men sedan har användningen minskat och begränsas numera enbart till festtillfällen. Finländska utmärkelsetecken bärs eller används enligt de regler som fastställdes den 1 juni 1940 med senare gjorda kompletteringar.

Civildräkt till vilka utmärkelsetecken bärs är:

  • högtidsdräkt (frack)
  • mörk kostym
  • folkdräkt
  • smoking

Den som arrangerar tillställningen, värden, bestämmer klädseln samt huruvida utmärkelsetecken skall bäras eller inte. På inbjudan är det skäl att anteckna antingen "Festdräkt och ordnar" eller "Mörk kostym och ordnar".

Damer bär utmärkelsetecken både till festdräkt som motsvarar frack och till klädsel som motsvarar mörk kostym samt till smoking enligt samma principer som herrar. Till dräkt som motsvarar mörk kostym kan damer alternativt bära miniatyrer.

Vid festliga tillfällen utomhus kan på överrocken bäras utmärkelsetecken i originalstorlek, vilka bärs på bröstet.

Utmärkelsetecken kan bäras till alla uniformer och ämbetsdräkter (militär, andliga ståndet, polis osv.) när de används som festdräkt. Bärandet av utmärkelsetecken till uniform och ämbetsdräkt har bestämts enligt normen som huvudstabens personalavdelning fastställde år 2020 (endast på finska).