ruotsi banner

Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden förlänas till vedermäle för framstående såväl civila som militära förtjänster för fosterlandet. Utlänningar kan jämväl belönas med dessa ordnar.

Etu sivuSlide show 230x304 1

Publicering

På självständighetsdagen 6.12. förlänar republikens president i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar utmärkelsetecken. Namnen publiceras 3.12. klo 9.00 på webben under adressen www.ritarikunnat.fi som en förteckning.

Sökfunktionen

Sökfunktionen enligt alfabetisk ordning hjälper att hitta namnen vid respektive utmärkelsetecken.

Ordenshandboken

Ordenshandboken finns tillhanda i elektroniskt format på hemsidorna. I den på finska och svenska skrivna handboken berättas, hur man bär utmärkelsetecken (t.ex. på repbulikens presidents självständighetsmottagning). Mera detaljerade instruktioner om ordnar och utmärkelsetecken ges även. Handboken finns även på engelska under namnet A guide to the Orders and decorations of Finland.

Bilder av utmärkelsetecknen

Bilder av utmärkelsetecknen återfinns på hemsidorna, liksom länkar och bakgrundsinformation (i huvudsak på finska).