ruotsi banner

Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden förlänas till vedermäle för framstående såväl civila som militära förtjänster för fosterlandet. Utlänningar kan jämväl belönas med dessa ordnar.

Etu sivuSlide show 230x304 1

På självständighetsdagen 6.12.2017 förlänar republikens president i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros’ och Finlands Lejons ordnar utmärkelsetecken.

Namnen publiceras 1.12.2017 klo 9.00 på webben under adressen www.ritarikunnat.fi som en förteckning, vilken även kan laddas ner i både Word- och PDF- format.

Sökfunktionen enligt alfabetisk ordning hjälper att hitta namnen vid respektive utmärkelsetecken.

Bilder av utmärkelsetecknen återfinns på Ordnarnas hemsidor, liksom länkar och bakgrundsinformation (på finska).