ruotsi banner

Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons orden förlänas till vedermäle för framstående såväl civila som militära förtjänster för fosterlandet. Utlänningar kan jämväl belönas med dessa ordnar.

Etu sivuSlide show 230x304 1

Frihetkorsets orden har verkat i 100 år. Dess verksamhet räknas ha börjat 4.3.2018. Finlands Senat godkände då general Mannerheims förslag till interimsstatuter för Frihetskorsen och Frihetsmedaljerna. Som orden grundades Frihetskorset genom en förordning 16.12.1940.

100-årsfesten hölls 5.3.2018 på Ständerhuset. Ordens stormästare, Republikens President hedrade tillställningen med sin närvaro.

Ytterligare uppgifter: