suomibanner

Annetut kunniamerkit

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt antaa ansioituneille ulkomaalaisille seuraavat kunniamerkit.

Republikens President har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons ordnar beslutat att åt förtjänta utlänningar förläna följande utmärkelsetecken.

ESITTELY SUURMESTARILLE - FÖREDRAGNING FÖR STORMÄSTAREN (26.03.2020)
  
  Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros' orden
  Haarder, Bertel Geisar, folketingsmedlem, Tanska 
  Parrott, Jasper, puheenjohtaja, Iso-Britannia
   
  Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
  Andrade, Wilson Galvão, ekonomi, Brasilia
  Fárová, Lenka laitoksen johtaja, Tšekki
  Feldhaus, Heiner, kunniakonsuli, Saksa
  Gomes de Soárez, Ednilton, kunniakonsuli, Brasilia
   
  Suomen Leijonan ritarimerkki
Riddartecknet av Finlands Lejons orden
   Li, Zhou, toimitusjohtaja, Kiina
   
  Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' orden
   Wurth, Christine, suurlähettilään assistentti, Ranska
   
  Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Medalj av I klass av Finlands Vita Ros' orden
   Tamang, Ram Bahadur, vartija, Nepal
Yhteensä - Sammanlagt: 9
    Alkuun - Till början 
 
ESITTELY SUURMESTARILLE - FÖREDRAGNING FÖR STORMÄSTAREN (15.05.2020)
  
  Suomen Leijonan suurristi
Storkorset av Finlands Lejons orden
Altana, Gabriele, suurlähettiläs, Italia
 
  Suomen Leijonan komentajamerkki
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
  Stolt, Peter, överste, försvarsattaché, Sverige
 
  Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros' orden
  Matoba, Shinya, everstiluutnantti, sotilasasiamies, Japani
Rybski, Peter, komentaja, laivastoasiamies, Yhdysvallat
Taylor, Mark, everstiluutnantti, sotilasasiamies, Iso-Britannia
 
  Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
  Akinroye, Kingsley, kunniakonsuli, Dr., Nigeria
Axelson, Åke, honorärkonsul, Sverige
Björk, Johan, honorärkonsul, Sverige
Gustavsson, Bengt, honorärkonsul, Sverige
Klonaris, Mike A., kunniakonsuli, Bahama
Lundbäck, Nils, honorärkonsul, Sverige
Persson, Ingvar, honorärkonsul, Sverige
Sardjoe, Dilipkoemar, kunniakonsuli, Surinam
Thim, Lars-Olov, honorärkonsul, Sverige
Ågren, Stefan, honorärkonsul, Sverige
 
  Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Riddartecknet av Finlands Vita Ros' orden
  Sjögren, Peter A., språkvetare, Sverige
 
  Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' orden
  Davidović, Mišel, suurlähetystön autonkuljettaja, Serbia
 
  Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Medalj av I klass av Finlands Vita Ros' orden
  Hauge, Rolf Kristian, krigsveteran, Norja
Yhteensä - Sammanlagt: 19
  Alkuun - Till början
 
ESITTELY SUURMESTARILLE - FÖREDRAGNING FÖR STORMÄSTAREN (04.06.2020)
  
  Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros' orden
  Caricato, Edward, everstiluutnantti, merijalkaväkiasiamies, Yhdysvallat
Distifeno, Christopher, everstiluutnantti, maavoima-asiamies, Yhdysvallat
Yhteensä - Sammanlagt: 2
  Alkuun - Till början
 
ESITTELY SUURMESTARILLE - FÖREDRAGNING FÖR STORMÄSTAREN (16.06.2000)
  
  Suomen Leijonan suurristi
Storkorset av Finlands Lejons orden
  Ahnlid, Anders, ambassadör, Sverige
  Yhteensä - Sammanlagt: 1
  Alkuun - Till början